Manuscript

Manuscript Pen Company Ltd är ett familjeföretag som grundades 1989 och är baserat i Highley, Shropshire, England. De är ett av de få återstående företagen i världen som specialiserat sig på utveckling, produktion och försäljning av pennbaserade kalligrafi-produkter.

Back to top